Agile Methods Advisory


Een reactie plaatsen

Official Scrum guide

Soms wordt ik weleens gevraagd wie er nu eigenaar is van Agile, of het een pakketje is dat je kunt installeren. Een methodologie waar een boek van is o.i.d. Dat is niet het geval. Agile is een set van practices/methoden waarmee software development flexibeler aangepakt wordt. Scrum is een methode/raamwerk binnen Agile.

Nu vond ik recentelijk (tot mijn verbazing) pas een tastbaar overzicht van de Scrum methode gemaakt door de bedenkers Ken Schwaber en Jeff Sutherland.

De Engelse versie vind je hier:

http://www.scrum.org/storage/scrumguides/Scrum_Guide%202011.pdf

De Nederlandse versie vind je hier (minder up to date):

http://www.scrum.org/storage/scrumguides/Scrum%20Guide%20-%20NL.pdf#view=fit

Een overzicht van recente wijzigingen vind je hier:

http://www.scrum.org/storage/Scrum%20Update%202011.pdf

Deze Scrum Guide komt naar mijn idee het meest overeen met het ‘pakketje’ waar sommigen naar zoeken. Wel moet ik de kanttekening plaatsen dat je naar mijn mening naar aanleiding van de omgeving bepaalde technieken/methoden wel/niet/gedeeltelijk moet toepassen.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Hoeveel kan een team opleveren in 1 sprint?

Het antwoord op die vraag verschilt natuurlijk per team en per project. Bijgaande link geeft je toegang tot een template waarmee je kunt berekenen hoeveel manuren er binnen je team binnen de sprint beschikbaar zijn. Op basis daarvan en op basis van de velocity van je team kun je berekenen welke user stories van de product backlog in de sprint opgenomen kunnen worden.

http://www.cprime.com/store/scrum_and_agile_essentials/agile_team_definition_template.html

(merk op: je moet wel registreren om deze gratis template te downloaden)

Kanttekening: schatten in uren is niet de sterkste kant van mensen. Daarom wordt binnen Agile methoden vaak gebruik gemaakt van relatieve schattingen in een willekeurige eenheid, bijvoorbeeld storypoints. De velocity is dan het aantal storypoints dat opgeleverd kan worden door een team in 1 sprint. Op basis van deze velocity kun je vervolgens terugrekenen wat het gemiddelde aantal manuren per storypoint is. Daarmee kun je bijgaande template gebruiken.

Een alternatief is om de nieuwe sprint direct te plannen aan de hand van de velocity, m.a.w. als je vorige sprint 35 storypoints aan functionaliteit hebt geleverd en het team blijft ongeveer gelijk, kun je weer voor 35 storypints plannen. Of wellicht iets meer als er een impediment weggehaald is.

Statistieken over velocity en storypoints bijhouden is belangrijk hierin. Een taak die de ScrumMaster op zich kan nemen.


Een reactie plaatsen

Wat is een succesvol project?

Dat is een vraag die je jezelf kunt stellen. In de praktijk blijkt dat veel mensen andere dingen verstaan onder succesvol. Wat velen wel delen is dat een groot deel van de projecten niet succesvol eindigt. De vraag is alleen op basis van welke aspecten daarover gesproken wordt. In onderstaand artikel wordt gesproken over de factoren waarmee je succes kunt definiëren. Daarnaast worden diverse ontwikkelmethoden gescoord op de mate van het behalen van deze succesfactoren.

http://drdobbs.com/architecture-and-design/216600177?pgno=1


Een reactie plaatsen

Geografisch gedistribueerde teams en Agile

Agile en offshoring is een combinatie die op het eerste gezicht niet voor de hand ligt. Toch is het een trend aan het worden. Door gebruik te maken van goedkopere resources met specifieke technische kennis, is winst te halen (lager budget en in sommige gevallen betere kwaliteit). Door gebruik te maken van de Agile principes, is het mogelijk om ondanks de geografische scheiding toch transparantie in het ontwikkeltraject te brengen. Het praktisch inrichten van een dergelijk gedistribueerd Agile team kan op diverse manieren. Onderstaand artikel gaat hierop in.

http://drdobbs.com/blogs/architecture-and-design/231002284


Een reactie plaatsen

Top 5 iPhone en Android Planning Poker tools

Planning poker is een techniek om relatief te schatten. Onderzoeken wijzen uit dat relatief schatten door een groep mensen met materiekennis beter werkt dan schattingen in uren door eenzelfde groep. Planning poker werkt relatief, maar vermindert ook de beinvloeding door anderen in de groep.

Hierbij een overzicht van 5 tools die op de iPhone/Android kunnen worden gebruikt in plaats van de fysieke kaartjes.

http://agilescout.com/top-5-iphone-and-android-planning-poker-apps-agile/