Agile Methods Advisory


Een reactie plaatsen

Agile en offshoring, waar zitten de problemen

In onderstaande uitgebreide video, wordt vanuit on-shore (USA) en off-shore (India) perspectief ingegaan op factoren die offshoring fout kunnen laten gaan, zelfs met gebruik van Agile principes.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Business return bij oplevering in meerdere incrementen

Deze korte duidelijke video geeft een van de belangrijkste principes van Agile methoden aan en koppelt dat met financieel business voordeel. Met een eenvoudig model wordt aangegeven waarom oplevering in stukjes van het product financieel voordeliger is voor de opdrachtgever. Naast het financiele voordeel zijn er nog andere voordelen, zoals het verlagen van het risico, de mogelijkheid tot krijgen van feedback, etc.


Een reactie plaatsen

Using information management to become more Agile

In dit artikel, gepubliceerd door een partner van Deloitte Australië, wordt ingegaan op de eis aan bedrijven om meer agility te betrachten. Daarnaast wordt information management als een mogelijke oplossing daarvoor gepositioneerd.

http://www.deloitte.com/view/en_AU/au/services/consulting/technology/enterprise-information-management/d3aee70f5fdc8210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm


Een reactie plaatsen

Hoe waardeer je individuele bijdragen in een team effort?

Agile heeft als uitgangspunt dat er gewerkt wordt in multidisciplinaire teams waarin geen functies worden onderscheiden. Bij het invoeren van Agile kan dit tot weerstand leiden. In onderstaande filmpjes worden door diverse mensen uit ‘het veld’ antwoord gegeven hoe je ook in een team individuele prestaties kunt benoemen en waarderen.

http://www.30secondmba.com/question/acknowledging-individual-achievement?video_id=36459edd745b7


Een reactie plaatsen

Offshoring of global staffing?

Onderstaand artikel, waarin de Deloitte capaciteiten t.b.v. offshoring genoemd worden, gaat in op de mogelijke toekomst van offshoring. Waar nu vooral gewerkt wordt met het overdragen van pakketten werk op een ‘black box manier’, zal het volgens de auteur van het artikel steeds meer een samenwerkingsvorm van de beste mensen worden. Deze gedachten zijn in lijn met de manier waarop Agile offshoring succesvol plaats kan vinden, namelijk door samen te werken in één team, onafhankelijk van locatie. Het effect daarvan is dat alle teamleden onafhankelijk van locatie zich inzetten voor het projectsucces. Dat is niet altijd makkelijk door culturele verschillen, tijdszones, etc. maar verhoogt wel de kans op succes.

http://www.mt.nl/1/43106/home/de-toekomst-van-offshoring-global-staffing.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=MT+nieuws