Agile Methods Advisory


Een reactie plaatsen

Scrum is hard to adopt and disruptive to your organization

Agile principes en de methode Scrum zijn niet eenvoudig om door te voeren in organisaties. Onderstaand artikel geeft een aantal aspecten weer die moeilijk zijn en voor problemen kunnen zorgen. De daadwerkelijke uitdagingen komen natuurlijk voort uit de organisatiecontext en het ambitieniveau. Mijn mening is dat het toepassen van een aantal Agile principes al veel verbetering kan betekenen in een projectorganisatie.

http://agile.dzone.com/news/scrum-hard-adopt-and?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+javalobby%2Ffrontpage+(Javalobby+%2F+Java+Zone)

Advertenties


Een reactie plaatsen

GE’s journey from waterfall to Agile practices

Onderstaand artikel behandelt de transformatie van de Energy afdeling van General Electric vanuit een waterval gedreven ontwikkelproces naar een Agile gedreven proces met iteraties van 2 weken. Een taak die eerst als onmogelijk gezien werd. Een voorbeeld van de grote wijzigingen bij GE is het terugbrengen van de buildtijd van 11 uur naar 20 minuten.

http://searchcio.techtarget.com/news/1280097780/GEs-journey-from-waterfall-to-Agile-practices


Een reactie plaatsen

Agile is not something you become, it’s something you become more of

Deze uitspraak werd gedaan door Mike Cohn op de Agile 2010 conferentie. In onderstaand artikel wordt deze uitspraak aangehaald tijdens een Q&A over Agile met de schrijver van het boek ‘Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing’: Ken Collier.

http://searchsoftwarequality.techtarget.com/feature/What-is-Agile-development-Agile-Analytics-author-answers


Een reactie plaatsen

Scaling Agile

Agile werkt alleen voor kleine projecten is een opmerking die soms gemaakt wordt. Dat is niet waar. Wat wel waar is, is dat er een aantal zaken zijn die je in moet regelen als je met grotere projecten te maken hebt en dus met meerdere Scrum teams gaat werken. Afhankelijk van de situatie binnen het project is bijvoorbeeld een Scrum of Scrums aanpak mogelijk. Aan de kant van de Product Owner kan het nodig zijn om met meerdere Product Owners te werken. De Chief Product Owner is dan degene die de uiteindelijke beslissing neemt indien nodig. Onderstaande link geeft wat meer informatie vanuit een praktijksituatie.

http://agilemakingprogress.blogspot.com/2011/09/scaling-scrum-chief-product-owner.html


Een reactie plaatsen

Agile commercie

Één van de uitdagingen waar bedrijven voor staan in deze tijd is het contact met de klant via allerlei ‘kanalen’ goed te laten verlopen. Als iemand met de helpdesk belt, verwacht hij dat de email die hij 30 minuten geleden stuurde naar aanleiding van het winkelbezoek een paar dagen eerder aangekomen, verwerkt en meegenomen wordt in de discussie.

Onderstaande blogposts introduceren het Tijdperk van Agile Commerce aan en hoe bedrijven daar met hun IT oplossingen op in kunnen, maar ook moeten spelen. De klant verwacht het immers al. Mijn overtuiging is dat flexibele systemen, die snel aan voortschrijdende inzichten kunnen worden aangepast, de toekomst hebben.

http://blogs.forrester.com/brian_walker/11-03-11-welcome_to_the_era_of_agile_commerce

http://blogs.forrester.com/brian_walker/11-09-12-time_to_optimize_for_the_era_of_agile_commerce


Een reactie plaatsen

Agile adoptie in media bedrijven

In bijgaande blogpost geeft Agile Product Management expert Roman Pichler zijn ervaringen weer over het toepassen van Agile in media bedrijven als EBay, Electronic Arts en SalesForce. Zijn overwegingen zijn interessant om te lezen. Een kanttekening is de mate waarin je Agile in bedrijven toepast. Op basis daarvan is de door hem genoemde ‘disruptive change’ iets soepeler te maken. Dat brengt dan wel een langere adoptietijd met zich mee.

http://www.ukaop.org.uk/news/roman-pichler-agile-product-management-interview2985.html