Agile Methods Advisory


Een reactie plaatsen

Agile ervaringen vanuit het veld

Onderstaande link geeft een overzicht van een aantal ervaringen met Agile vanuit het veld. Geen enkele van de projecten die bezocht zijn, zegt echt ‘Agile’ te doen. Bepaalde principes worden toegepast. Echter sommige zaken worden op een andere manier opgepakt dan je zou verwachten.

http://www.sys-con.com/node/2079323

Advertenties


Een reactie plaatsen

Fixed price & Agile

Agile contracten zijn anders dan standaardcontracten. De uitgangspunten zijn anders, daarom is het aanpassen aan de bestaande contract denkwijze soms lastig. Er zijn echter wel degelijk mogelijkheden om een Agile werkwijze te koppelen aan de ‘normale contractvormen’. Ook is het natuurlijk mogelijk om het gesprek aan te gaan met je opdrachtgever om een meer Agile georiënteerde contractoplossing te kiezen. Onderstaande blogposts gaan daarop in en geven ook een aantal contractmogelijkheden die goed passen bij een Agile werkwijze.

http://scrumology.com/scrum-and-fixed-price-contracts/

http://scrumology.com/an-overview-of-agile-contracts/


Een reactie plaatsen

Alleen projectmanagement of alleen Scrum maakt je project nog niet succesvol

Onderstaand artikel gaat over een aantal zaken die naast het toepassen van Agile methoden nuttig zijn om je software project tot een succes te maken. Ikzelf ben vooral een voorstander van geautomatiseerd testen en continuous integration. Vaak blijkt immers dat het overzetten van software naar een nieuwe omgeving behoorlijk wat moeite kost. Continuous integration helpt je deze problemen eerder tegen te komen en op te lossen. Geautomatiseerd testen is vooral een manier om regressietesten te versnellen.

http://adtmag.com/articles/2011/11/19/agile-project-management-is-not-enough.aspx