Agile Methods Advisory


Een reactie plaatsen

Speed of Trust & Agile

Veel van de voordelen van een Agile aanpak komen voort uit het nauw samenwerken en vertrouwen van elkaar. In een multi-disciplinair team, maar ook het vertrouwen tussen opdrachtgever en het ontwikkelteam. Stephen Covey heeft een boek geschreven over vertrouwen in het algemeen. Onderstaande blog (eerste van een serie) gaat in op dit boek en de overeenkomsten met Agile ontwikkeling.

http://www.leadingagile.com/2012/03/agile-at-the-speed-of-trust-an-overview/