Agile Methods Advisory


Een reactie plaatsen

Analyse van de SDLC

De ScrumAlliance website heeft als ondertitel: ‘transforming the world of work’. Dat is ook één van de thema’s die mij aanspreken in het gebruik van Agile methoden. Hoe kunnen we ingewikkelde zaken zodanig opbreken dat we door slim samenwerken een goed resultaat neerzetten. Onderstaand artikel geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende aspecten in de Software Development Life Cycle (SDLC) en de verschuiving naar Agile technieken.

http://www.scrumalliance.org/articles/477-traditional-and-agile-methods-an-interpretation